วิทยากรกระบวนทัศน์

"...การเรียนรู้และทำความเข้าใจกรอบคิดของตนเองและผู้อื่น จะนำไปสู่การแบ่งปันทัศนะที่มีต่อกันด้วยใจที่เปิดกว้าง และเป็นหนทางที่จะยกระดับตัวเราเองสู่คุณภาพใหม่บนหัวใจแห่งความเป็นมนุษย์ที่แท้จริง..." 

 

[ พีธากร ศรีบุตรวงษ์ ]

News Update !!!

Our Services

DSCF1303.jpg
แผนออนไลน์ฯ 15 ส_edited_edited.jpg
8112019_191117_0020_edited.jpg

Training & Organization Development

Teamwork Makes Differences

Knowledge Management & Academic Services

Knowledge Makes Differences

Social & Community Development

Unity Makes Differences

More about us

IMG_3979.JPG

About us

The way we are.

87239_edited.jpg

Portfolio

The way we do.

IMG_9168.JPG

Article & Blog

The way what we think

8112019_191117_0021_edited.jpg

Download

The way we share.

Contact Us

วิทยากรกระบวนทัศน์

เลขที่ 139/26 ซ.จินตคาม5 ถ.ข้างอำเภอ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

Facebook : วิทยากรกระบวนทัศน์

โทรศัพท์ 084-814-5487

  • facebook