ค้นหา
  • พีธากร ศรีบุตรวงษ์

Download ร่างข้อมูลผลการดำเนินตามยุทธศาสตร์ฯ เด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ 2560-2564ท่านสามารถ Download เอกสารที่เกี่ยวข้องในการประชุมรับฟังความคิดเห็น 1 กันยายน 2563 ได้ดังต่อไปนี้


1. (ร่าง) ข้อมูลผลการดำเนินตามยุทธศาสตร์ส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ พ.ศ. 2560 - 2564 ฉบับรับฟังความคิดเห็น 1 กันยายน 2563


2. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ พ.ศ. 2560 - 2564


3. slide นำเสนอภาพรวมการติดตามและประเมินผลเบื้องต้น


Download ได้ที่ Link หรือ QR Code นี้


https://1drv.ms/u/s!Atq95jwyLwc9o0TWNIwZFWXF1Msr?e=BYyiE8

ท่านสามารถ แสดงความประสงค์ เพื่อเพิ่มเติม/แก้ไขเพิ่มเติม

(ร่าง) ข้อมูลผลการดำเนินตามยุทธศาสตร์ส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ พ.ศ. 2560 - 2564 ฉบับรับฟังความคิดเห็น 1 กันยายน 2563 ได้ในลิงค์ และ QR CODE ต่อไปนี้


https://forms.gle/7hdofS5tnvT8kTqv7

**ทั้งนี้ ขอความอนุเคราะห์ท่านกรอกข้อมูลภายในวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓สอบถามเพิ่มเติม คุณมะลิ สิงห์เสนา โทร. 084-814-5487

ดู 99 ครั้ง