ค้นหา
  • พีธากร ศรีบุตรวงษ์

ว่าด้วย... การอภิบาล การบริหาร การจัดการ

อัปเดตเมื่อ ก.พ. 21

บางคนสับสนว่า อภิบาล บริหาร และจัดการ ต่างกันอย่างไร

.

แผนภาพ​นี้แสดงให้เห็นว่า การอภิบาล คือ การปกครองหรือการดูแลในภาพรวม มีหลักการสำคัญที่พึงประสงค์คือการมีธรรมาภิบาล (Good governance)​

.

ระดับรองลงมาคือการบริหาร คือ การแบ่งสรร จัดสรร ปันส่วน ซึ่งก็ต้องอยู่บนพื้นฐาน​ธรรมาภิบาลเช่นกัน

.

คำว่า หาร แปลว่า แบ่งเท่ากัน คำว่า บริ หรือ ปริ แปลว่า ดีหรือเหมาะสม เมื่อรวมสองคำเข้าด้วยกัน บริหาร จึงไม่ได้หมายความว่า ต้องแบ่งเท่ากันอีกต่อไป

.

แต่ต้องแบ่งตามความเหมาะสม

.

ความเหมาะสม อาจดูเหมือนเป็นวิจารณญาณ​ ซึ่งบางครั้งก็แลดูไม่เป็นธรรม​ ไม่มี​หลักการ จึงต้องใช้ธรรมาภิบาล​เข้ามากำกับให้ถูกต้องตามทำนองคลอง​ธรรม

.

เมื่อได้รับการจัดสรรจากการบริหารแล้ว ก็ต้องนำทรัพยากรที่ได้ มาจัดการให้งานประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย

.

ในส่วนการประเมินผลความสำเร็จ​นั้นก็จะย้อนขึ้นไปตามลำดับ และมีหลักการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผล บนพื้นฐานหลักการธรรมาภิบาล

.

พีธากร ศรี​บุตร​วงษ์​

ดู 175 ครั้ง