ค้นหา
  • พีธากร ศรีบุตรวงษ์

Powerpoint กระบวนการพัฒนาวิทยากรกระบวนการธรรมนูญสุขภาพ


Powerpoint กระบวนการพัฒนาวิทยากรกระบวนการธรรมนูญสุขภาพ


ในการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมธรรมนูญสุขภาพในการบริหารจัดการสุขภาวะที่สอดคล้องกับการระบาดโรคไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)


รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๓ - ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓

รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๕ - ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓

ณ ห้องประชุมโรงแรมสกายวิว รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์


Download ที่นี่ ---->

https://1drv.ms/b/s!Atq95jwyLwc9ok2IDxs8I_lzfzaA?e=6dx3e8


Download ธรรมนูญแคนวาส --->

https://1drv.ms/w/s!Atq95jwyLwc9ok8Vzx-viDEK__Ox?e=wuZfo7


หนังสือที่แนะนำให้อ่าน

"ธรรมนูญชุมชน" โดย วิสุทธิ บุญญะโสภิตสาระอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


บทเรียน และวงจรของการถอดบทเรียน

https://www.paradigmset.com/post/lessonlearn


ถอดรหัส พชอ. กับ 5 ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

https://www.paradigmset.com/post/__dhb
ดู 119 ครั้ง