ค้นหา
  • พีธากร ศรีบุตรวงษ์

Stakeholder analysis การวิเคราะห์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกำหนดกลยุทธ์การมีส่วนร่วม

เครื่องมือในการวิเคราะห์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนี้ ส่วนใหญ่จะเรียกกันติดปากว่า Stakeholder analysis แต่ถ้าให้ดีควรเรียก The power-interest matrix มากกว่าเครื่องมือนี้ ข้อดีคือ ถ้าวิเคราะห์ได้ถูกต้อง ก็จะสามารถนำคำแนะนำในช่องนั้นๆ เป็นแนวทางในการจัดลำดับความสำคัญและกำหนดกลยุทธ์การมีส่วนร่วมได้ครับ ว่าใครควรมาก่อน-มาหลัง ควรใช้กลยุทธ์การมีส่วนร่วมแบบใดกับกลุ่มใด


เครื่องมือนี้ผมไม่ได้คิดขึ้นนะครับ เป็นเครื่องมือที่เป็นสากลมากๆ และผมเห็นว่าเป็นประโยชน์อย่างมากในการทำงานเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วม จึงนำมาบรรยายหรือนำมาใช้ในกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพอยู่เสมอๆ


ขั้นตอนก็แสนง่ายครับเพียงลิสต์รายชื่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้มากที่สุด แล้วจำแนกลงตาราง จากนั้นกำหนดกลยุทธ์การมีส่วนร่วมตามแนวทางในตารางที่ผมได้ประมวลเป็นภาษาไทยไว้ให้อ่านคร่าวๆ แล้วครับพีธากร ศรีบุตรวงษ์

วิทยากรกระบวนทัศน์

ดู 109 ครั้ง

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด