ค้นหา
  • พีธากร ศรีบุตรวงษ์

คลี่วิสัยทัศน์การบินไทย ที่เป็นไปได้แค่ฝันเอาตามที่เราต่างทราบกันดีว่าการบินไทย สายการบินแห่งชาติอันภาคภูมิใจของคนไทย กำลังประสบปัญหาขาดทุนอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลานาน และด้วยเพราะการเป็นสายการบินแห่งชาตินี้เองที่ทำให้รัฐต้องนำภาษีของคนไทยอุ้มการบินไทยไม่ให้ล้มหลายต่อหลายครั้ง


สาเหตุการขาดทุนต่อเนื่องมีหลายประการทั้งที่ปรากฏให้เห็นหน้าฉาก และที่มีเงื่อนงำไม่เปิดเผยให้สาธารณชนรู้ แต่เท่าที่พอจะเอ่ยได้ และเป็นข่าวครึกโครมคือการตัดสินใจที่ผิดพลาดในการจัดซื้อเครื่องบินแอร์บัส 4 เครื่องยนต์ รุ่น A340-500 ใหม่เอี่ยม จำนวน 26 ลำ มูลค่ากว่า 16,000 ล้านบาท เพื่อเปิดเส้นทางบินใหม่ที่ไม่มีกำไร คือ TG 972 เส้นทางบินตรงสู่สนามบิน JFK นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา โดยไม่แวะพัก ซึ่งทำให้การบินไทยขาดทุนไปถึง 7,000 ล้านบาทในระยะเพียง 3 ปีที่ให้บริการระหว่างปี 2548 – 2551 จนท้ายที่สุดต้องหยุดบิน และเครื่องบินที่จัดซื้อมานั้นก็ต้องปลดระวางไปในที่สุด เพราะไม่คุ้มค่าน้ำมันและค่าดำเนินการบินสาเหตุการขาดทุน ณ ขณะนั้น การบินไทยได้ให้ข้อมูลว่าเป็นผลมาจากราคาน้ำมันโลกที่เพิ่มสูงมากขึ้นกว่าตอนประมาณการก่อนจัดซื้อถึง 5 เท่า ซึ่งแม้ผู้โดยสารจะเต็มเที่ยวบิน แต่ก็ยังขาดทุนอยู่ดี เพราะจุดคุ้มทุนคือต้องมีผู้โดยสารแต่ละเที่ยวถึง 120% ซึ่งไม่มีทางเป็นไปได้


แต่นั่นคือเหตุผลเพียงหน้าฉาก และเป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้นที่ทำให้การบินไทยขาดทุนสะสมต่อเนื่อง ซึ่งข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุว่าในปี 2562 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ขาดทุนไปกว่า 12,000 ล้านบาท และในเวลาครึ่งปีแรกของปี 2563 แหล่งข่าวในการบินไทยระบุว่า อาจจะขาดทุนเพิ่มถึง 18,000 ล้านบาทเลยทีเดียว

ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


สำหรับเหตุผลหลังฉากที่สำคัญของการขาดทุน คือ การไร้ประสิทธิภาพในการบริหารธุรกิจ การเป็นองค์กรอุ้ยอ้ายปรับตัวไม่ทันโลก และเหนือสิ่งอื่นใดคือ ระบบและโครงสร้างการบริหารไม่มีเสถียรภาพและถูกแทรกแซงจากขั้วอำนาจทางการเมือง


ด้วยเหตุผลข้างต้น “วิสัยทัศน์” การบินไทยที่ตั้งไว้ และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของการบินไทยเอง คงเกิดขึ้นได้ยากในเร็ววัน นั่นคือ

“เป็นสายการบินแห่งชาติที่มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และมีกำไรอย่างยั่งยืน ให้บริการดีเลิศด้วยเสน่ห์ความเป็นไทย”

จากวิสัยทัศน์ข้างต้น จะเห็นได้ว่าสิ่งที่การบินไทยสามารถทำได้มีเพียง “การให้บริการดีเลิศด้วยเสน่ห์ความเป็นไทย” ซึ่งถือเป็นจุดแข็งของการบินไทยนับแต่อดีตที่ผ่านมา เพราะการบินไทยถือเป็นสายการบินที่มีบริการที่ดีเลิศและสร้างภาพลักษณ์อันน่าประทับใจให้แก่ประเทศไทยเสมอมา

แต่ในด้าน “การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และมีกำไรอย่างยั่งยืน” คงชี้วัดความสำเร็จจากผลประกอบการที่ขาดทุนต่อเนื่องได้เป็นอย่างดี


อ้างอิง

https://www.set.or.th/set/companyhighlight.do?symbol=THAI&language=th&country=TH

https://mgronline.com/business/detail/9630000040505

https://workpointnews.com/2020/05/11/thai-airways-read/

https://positioningmag.com/11114

https://www.thaiairways.com/th_TH/about_thai/company_profile/index.page

ดู 218 ครั้ง