ค้นหา
  • พีธากร ศรีบุตรวงษ์

ด่วน!!! สสส. มอบทุนแสน สู้ COVID-19 ปิดรับข้อเสนอ 6 เม.ย. นี้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยสำนักสร้างสรรค์โอกาส (สำนัก6) เปิดรับข้อเสนอโครงการย่อยภายใต้โครงการ “พลเมืองไทยสู้ภัยวิกฤต: Citizen Resilience Project" จำนวน 40 โครงการ มูลค่า โครงการละไม่เกิน 100,000 บาท มีระยะเวลาในการดำเนินโครงการตั้งแต่เมษายน 2563 ถึง กรกฏาคม 2563 โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์หลัก 5 ประเด็น ได้แก่


1) ความรู้เกี่ยวกับ COVID - 19 (COVID - 19 Literacy)

2) การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing Promotion)

3) การบรรเทาปัญหาทางสุขภาพจิต (Mental Health Relief)

4) การส่งเสริมกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง (High - Risk Group Support)

5) วิถีสุขภาวะปกติแบบใหม่ (New Normal of Well – Being)


ท่านใดสนใจ รวบรวมสมาชิกอย่างน้อย 3 คน รีบกรอกและส่งใบเสนอโครงการ ภายในวันที่ 6 เมษายน 2563 นี้เท่านั้น


วิดีโออธิบายรายละเอียดกรอบแนวคิด วิธีการเขียนโครงการ งบประมาณ การบริหารโครงการที่ขอรับทุน ศึกษาได้ที่ ---> https://www.facebook.com/CitizenResilience/videos/227537731986500/


แบบฟอร์มเสนอโครงการ โหลดได้ที่นี่ ---> https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1aVupKHuFjdWRExpTUeJgoaOzXzU19ysN?fbclid=IwAR0pEdBVpCX3Pwx45VoWk3VPi18tvgKdeCT9BLc2Jofr21EXZlQNAZoHuIw


ขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Inbox Page Citizen Resilience Project ที่ https://www.facebook.com/CitizenResilience หรือ อีเมล: event@thetsis.com
ดู 550 ครั้ง